Politika kvalitete

POLITIKA KVALITETE

Kotlar d.o.o. je svjestan važnosti kvalitete usluge kada je riječ o zadovoljavanju potreba svojih kupaca.

Za trajno poboljšanje primijenjen je sustav upravljanja prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 čijih se zahtjeva moraju pridržavati vlasnici i svi zaposlenici.

Kotlar se zalaže za poštivanje svih zakona, propisa i pravilnika Republike Hrvatske i preuzetih obveza.

Procesi se provode prema najboljim raspoloživim tehnologijama, uz optimiranje korištenja prirodnih resursa i potrošnje energije unutar naših mogućnosti.

Provodi se procjena rizika za sve procese. Identificirani rizici koji mogu utjecati na procese, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnost, ekonomsku stabilnost ili etičke vrijednosti; se smanjuju ili eliminiraju koliko je moguće.

Kotlar preferira i cijeni ideje, znanje, inovativnost, trud, inicijativu, solidarnost, poštenje i odanost zaposlenika te ih potiče na samokontrolu, čuvanje okoliša, primjenu zaštitnih sredstava radi zaštite zdravlja i sigurnosti sustavnim oblicima osposobljavanja i edukacije te trajnim povećanjem razine znanja radi pružanja kvalitetnije usluge.

Kotlar utvrđuje periodičke ciljeve kojima omogućuje ostvarenje postavljenih općih ciljeva:

  • Zadržati postojeće i trajno poboljšavati zadovoljstvo kupca, prepoznavanjem i zadovoljavanjem njegovih potreba
  • Smanjiti utjecaj na okoliš i spriječiti bilo kakvo onečišćenje kao i smanjiti količinu otpada stalnim i kontinuiranim nadzorom u tvrtki
  • Odgovorno gospodariti prirodnim resursima
  • Smanjiti rizike na zdravlje i sigurnost zaposlenika, te osiguravati razrađene postupke za postupanje i odziv u izvanrednim situacijama i pripravnost na njih
  • Unaprijediti kvalitetu komunikacije s zaposlenicima i kupcima, te svim zainteresiranim stranama kako bi bolje spoznali i razumjeli potrebe, želje i probleme i bili na raspolaganju svojim kupcima
  • Održati poslovnu uspješnost i profitabilnost.

Učinkovitost i provedba sustava upravljanja je izravna odgovornost Uprave, koja je odgovorna za provedbu i objavljivanje ove Politike.

Politika Kvalitete javni je dokument prenesen zaposlenicima, suradnicima, davateljima usluga i svim zainteresiranim stranama i obavezna je za primjenu svima koji rade za i u ime Kotlara.

Đurđevac, 28.10.2019.

Direktor: Martin Šostarec