EU Projekt – Fotonaponska elektrana

Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane Kotlar za potrebe proizvodnog pogona

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Dana 22.11.2017.  tvrtka Kotlar d.o.o. započela s provedbom projekta izgradnje fotonaponske elektrane Kotlar za potrebe proizvodnog pogona. U okviru projekta je predviđena izgradnja fotonaponske elektrane Kotlar za vlastitu potrošnju snage 207,63 kW, koja se sastoji od 768 modula snage 270 W. Izgradnjom fotonaponske elektrane smanjiti će se potrošnja električne energije iz konvencionalnih izvora, tako što će se energija za potrebe proizvodnog pogona dobivati iz OIE.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Potrošnja energije iz konvencionalnih izvora godišnje iznosi 223.797 kWh. Ukupna proizvodnja fotonaponske elektrane će iznositi 218.966 kWh. Ušteda u energiji iznositi će  97,84 %, te će smanjenje CO2 iznositi 51,42 t. Udio obnovljive energije u ukupnoj energetskoj bilanci tvrtke Kotlar d.o.o. će iznositi 97,84 %.

Ukupna vrijednost projekta: 1.740.528,27 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.216.650,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 22.11.2017. – 30.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Martin Šostarec, š[email protected], + 00385 48 814 050

Više informacija dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr     i  na  https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj