Reference

Kotlar d.o.o. surađuje sa mnogim hrvatskim i stranim poduzećima. Izdvajamo samo neke od njih:

Lista naših domaćih kupaca:

  • Eko Međimurje d.o.o. Čakovec
  • Metal Product d.o.o. Zagreb
  • Tremak d.o.o. Dekanovec
  • Rasco d.o.o. Kalinovac

Lista naših inozemnih kupaca:

  • TVT tirna vozila d.o.o. Maribor
  • Pocinkovalnica d.o.o. Celje