Službeni podaci

  • Registrirano kod: Trgovački sud u Varaždinu, Tt-12/2695-3
  • Temeljni kapital: 20.000,00 uplaćen u cijelosti.
  • Direktor: Martin Šostarec
  • Poslovni račun: Erste & Steiermärkische banka,
  • IBAN: HR6324020061100510842
  • MBS: 010067411
  • MB: 02297086
  • OIB: 35544290067