Proces

Tehnologija proizvodnje se temelji na znanstvenim dostignućima i dobroj proizvodnoj praksi. Površina za pocinčavanje materijala se priprema prema sljedećim tehnološkim operacijama:

  1. Odmašćivanje – u vodenoj otopini biorazgradivih tenzida pri temperaturi. Vrijeme potrebno za odmašćivanje materijala je 10-20 minuta.
  2. Dekapiranje – u 4-16% otopini kloridne kiseline na sobnoj temperaturi. Proces dekapiranja traje 20-60 minuta.
  3. Ispiranje – u vodi pri sobnoj temperaturi se vrši potpunim uranjanjem i izranjanjem materijala.
  4. Fluksiranje – u vodenoj otopini cinkova i amonijeva klorida. Vrši se uronom i izronom materijala u otopinu fluksa.

Tako pripremljena površina materijala se suši u sušari i pocinčava laganim uronom u talini cinka i izronom pri temperaturi od 450 0C. Gotovi proizvod se hladi i na njemu se vrši završna kontrola, dodatna obrada te vizualni pregled i mjerenje debljine cinkove prevlake.