Centrifuga

Kotlar vrši vruće pocinčavanje materijala uz upotrebu centrifuge: vijaka, matica, podložaka, ovjesne i spojne opreme i slično.